Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over het asielbeleid, te weten:

- de motie-Albayrak/Dittrich over uitgeprocedeerde asielzoekers uit Angola (19637, nr. 450).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Geachte medeleden! Volgens de media van de laatste weken zouden wij allen er erg aan toe zijn om elkaar eens een tijdje niet te zien. Ik vind dat niet zo'n positieve motivatie voor het reces, en ik geloof er trouwens ook niet zo in. Wij mogen natuurlijk geen oordeel hebben over de journalisten, fotografen en anderen die ons met zoveel liefde volgen, maar ik ben toch benieuwd met welke instelling zij van de komende acht weken iets moois en iets nuttigs gaan maken. Zullen zij elkaar erg missen?

Ik kan u in ieder geval iets positiefs melden. Overheidsinstanties proberen tegenwoordig inzicht te geven in hun prestaties, in hun producten om het maar eens modieus te zeggen. Wat hebben wij als Tweede Kamer dan om te laten zien aan onze kiezers, onze gezinnen en vrienden, straks op ons vakantieverblijf? Als voorzitter zou ik kunnen wijzen op het succes van enkele procedurele vernieuwingen waar u allen al zo aan gewend bent, dat u misschien niet eens weet dat het om vernieuwingen gaat. Wij hebben hier bijvoorbeeld in deze week negentien verslagen van een algemeen overleg behandeld, negentien korte debatjes als afsluiting van een commissieoverleg, terwijl elders in dit gebouw andere commissies weer nieuwe algemene overleggen aandroegen. Dit type debat bestond vijf jaar geleden niet eens, en het is inmiddels een heel geslaagde onderlinge koppeling van parlementaire instrumenten.

Nu weet ik wel dat u thuis niet ver komt met de trotse mededeling dat de Kamer in één week negentien verslagen van algemene overleggen heeft afgedaan. Daarom wil ik u graag iets anders meegeven, namelijk de stelling dat de Kamer in al haar activiteiten, met een enquête, met een onderzoek, met de grote wetten en de kleine wetten, met de bezemwetten en de leemtewetten, met al de echte ruzies en gespeelde ruzies en met de ruzies waarvan we niet meer weten of ze echt of gespeeld zijn, een forum is geweest van open en democratische besluitvorming. Ik dank u voor de wijze waarop u mij hebt geholpen om in mijn eerste jaar als voorzitter hierbij af en toe een duwtje in de goede richting te geven.

Maar ik dank in de eerste plaats alle medewerkers van de Kamer, de medewerkers van de fracties en de persoonlijk medewerkers, voor de soepele wijze waarop zij hun veeleisende en soms wispelturige werkgevers hebben bediend.

Ik wens u allen, medeleden, mensen van de media, Kamerpersoneel, medewerkers en bewindspersonen goede tijden van ontspanning en bezinning. Behoudens onvoorziene omstandigheden: tot 31 augustus.

Sluiting 22.38 uur

Naar boven