Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a. (26569).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Naar boven