Aan de orde is de behandeling van:

de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften over een aantal in haar handen gestelde adressen (26251, nrs. 61 t/m 91).

Overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften wordt besloten.

Naar boven