Aan de orde zijn de stemmingen over zeven moties, ingediend tijdens het debat over arbeid en zorg, te weten:

- de motie-Bussemaker/Schimmel over evaluatie van de Wet financiering loopbaanonderbreking (26447, nr. 5);

- motie-Bussemaker c.s. over betaald bindingsverlof (26447, nr. 6);

- motie-Schimmel c.s. over kortdurend zorgverlof (26447, nr. 7);

- motie-Örgü c.s. over administratievelastendruk als gevolg van alle nieuwe verlofregelingen (26447, nr. 8);

- motie-Örgü c.s. over de financiële consequenties (26447, nr. 9);

- motie-Van Middelkoop c.s. over opneming van verlofregelingen in het BW (26447, nr. 10);

- motie-Van Gent over een inkomenseffectenonderzoek (26447, nr. 11).

(Zie vergadering van 30 juni 1999.)

In stemming komt de motie-Bussemaker/Schimmel (26447, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bussemaker c.s. (26447, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schimmel c.s. (26447, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Örgü c.s. (26447, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Örgü c.s. (26447, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Middelkoop c.s. (26447, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF, de SGP en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (26447, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven