Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 9 oktober 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 13 oktober

14.00 uur

Woensdag 14 oktober

10.15 uur

Donderdag 15 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Fokbeleid

28 286, nr. 839 (aangehouden)

– de motie-Koser Kaya over een actieplan om de illegale puppyhandel te beëindigen

28 286, nr. 840

– de motie-Ouwehand over het oplossen van het capaciteitsprobleem van de NVWA

28 286, nr. 841

– de motie-Ouwehand over een importverbod van gekloonde huisdieren

28 286, nr. 842

– de motie-Bashir over het voorschrijven van outcross bij huisdieren met veel erfelijke aandoeningen

28 286, nr. 843

– de motie-Bashir over een verbod op het voorschrijven van ziekmakende uiterlijke kenmerken door rasverenigingen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Natuurbeleid en Oostvaardersplassen

32 563, nr. 57 (ingetrokken)

– de motie-Rudmer Heerema over het toegankelijk maken van de Oostvaardersplassen voor natuurliefhebbers

32 563, nr. 58

– de motie-Rudmer Heerema/Geurts over het overdragen aan de provincie Flevoland van het dierenwelzijn

32 563, nr. 59 (aangehouden)

– de motie-Geurts over beheer van de dierenpopulatie naar gelang de draagkracht van het gebied

32 563, nr. 60

– de motie-Ouwehand over het beheer van de grote grazers uit de Oostvaardersplassen

32 563, nr. 61

– de motie-Ouwehand over geen edelherten in de Scheeken

32 563, nr. 62

– de motie-Houwers over het terugbrengen van de populatie grote grazers in de Oostvaardersplassen

32 563, nr. 63 (aangehouden)

– de motie-Houwers over de Oostvaardersplassen als nationaal park

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 199

Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)

De Voorzitter: dhr. Smaling verzoekt om een hoofdelijke stemming over amendement nr. 25.

34 199 (bijgewerkt t/m amendement nr. 64)

De voorzitter: dhr. Jan Vos wenst de amendementen op nr. 34 en nr. 36 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– amendement Smaling (21)

– amendement Van Tongeren (29,I)

– amendement Dik-Faber c.s. (40,I)

 • N.B. Indien zowel amendement 40 als amendement 29 wordt aangenomen komt de begripsbepaling van garantie van oorsprong te luiden:

 • garantie van oorsprong: bewijsstuk dat een producent een hoeveelheid elektriciteit uit een bepaalde bron of een hoeveelheid gas uit een bepaalde bron heeft opgewekt;.

 • Indien 17 verworpen:

 • – amendement Jan Vos (64,I)

 • – nader gewijzigd amendement Van Veldhoven (41)

 • Indien 19 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16,I)

 • Indien 23 verworpen:

 • – amendement Agnes Mulder/Van Veldhoven (33)

 • Indien 19 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16,II)

  • Indien 19 en 16 verworpen:

  • – amendement Agnes Mulder/Jan vos (37,I)

  • Indien 19 en 16 verworpen:

  • – amendement Agnes Mulder/Jan Vos (37,II)

   • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,I)

   • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,II)

– artikel 1.1

– artikelen 1.2 t/m 2.9

– amendement Dik-Faber c.s. (40,II)

– amendement Van Tongeren (29,II)

– artikel 2.10

– artikel 2.11

– amendement Dik-Faber c.s. (40,III)

– amendement Van Tongeren (29,III)

– artikel 2.12

– amendement Dik-Faber c.s. (40,IV)

– artikel 2.13

– artikelen 2.14 t/m 4.8

– amendement Klever (17)

 • Indien 17 verworpen:

 • – amendement Jan Vos (64,I)

 • – nader gewijzigd amendement Van Veldhoven (41)

 • Indien 19 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16,I)

 • Indien 23 verworpen:

 • – amendement Agnes Mulder/Van Veldhoven (33)

 • Indien 19 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16,II)

  • Indien 19 en 16 verworpen:

  • – amendement Agnes Mulder/Jan vos (37,I)

  • Indien 19 en 16 verworpen:

  • – amendement Agnes Mulder/Jan Vos (37,II)

   • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,I)

   • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,II)

– artikel 4.9

– amendement Jan Vos (64,II)

– artikel 4.10

– artikelen 4.11 t/m 4.13

– amendement Van Veldhoven/Agnes Mulder (31)

– artikel 4.14

– artikelen 4.15 t/m 5.3

– gewijzigd amendement Agnes Mulder (49)

– artikel 5.4

– amendement Klever (18,I)

– artikel 5.5

– amendement Klever (18,II)

– artikel 5.6

– amendement Van Tongeren (19,I)

 • Indien 19 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16,I)

 • Indien 23 verworpen:

 • – amendement Agnes Mulder/Van Veldhoven (33)

 • Indien 19 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16,II)

  • Indien 19 en 16 verworpen:

  • – amendement Agnes Mulder/Jan vos (37,I)

  • Indien 19 en 16 verworpen:

  • – amendement Agnes Mulder/Jan Vos (37,II)

   • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,I)

   • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,II)

 • Indien 19 en 16 verworpen:

 • Indien 23 verworpen:

 • – amendement Agnes Mulder/Van Veldhoven (33)

 • Indien 19 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16,II)

  • – amendement Agnes Mulder/Jan vos (37,I)

  • Indien 19 en 16 verworpen:

  • – amendement Agnes Mulder/Jan Vos (37,II)

   • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,I)

   • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,II)

 • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

 • Indien 23 verworpen:

 • – amendement Agnes Mulder/Van Veldhoven (33)

 • Indien 19 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16,II)

  • Indien 19 en 16 verworpen:

  • – amendement Agnes Mulder/Jan Vos (37,II)

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,I)

   • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,II)

– artikel 5.7

– artikelen 5.8 t/m 5.12

– amendement Smaling (23,I)

– artikel 5.13

– artikelen 5.14 t/m 5.22

– amendement Agnes Mulder (24)

– artikel 5.23

– artikelen 5.24 t/m 5.33

– amendement Smaling (23,II)

 • Indien 23 verworpen:

 • – amendement Agnes Mulder/Van Veldhoven (33)

 • Indien 19 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16,II)

  • Indien 19 en 16 verworpen:

  • – amendement Agnes Mulder/Jan Vos (37,II)

   • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,II)

– artikel 5.34

– artikelen 5.35 en 5.36

– amendement Van Veldhoven (28)

– amendement Smaling (23,III)

– artikel 5.37

– artikelen 6.1 t/m 6.5a

– gewijzigd amendement Van Tongeren/Agnes Mulder (30)

– artikel 6.6

– amendement Van Tongeren (19,II)

 • Indien 19 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16,II)

  • Indien 19 en 16 verworpen:

  • – amendement Agnes Mulder/Jan Vos (37,II)

   • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,II)

 • Indien 19 en 16 verworpen:

  • – amendement Agnes Mulder/Jan Vos (37,II)

   • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Van Veldhoven (35,II)

 • Indien 19, 16 en 37 verworpen:

– artikel 6.7

– artikelen 6.8 t/m 8.17

– amendement Dik-Faber c.s. (40,V)

– artikel 8.18

– artikelen 8.19 t/m 10.21

– amendement Smaling (23,IV) (invoegen § 11.01)

– artikelen 11.1 t/m 12.31

– amendement Smaling c.s. (25)

– artikel 12.32

– artikel 12.33

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij de Elektriciteits- en gaswet

De Voorzitter: mw. van Veldhoven verzoekt haar motie op stuk nr. 45 aan te houden. Dhr. Jan Vos wenst zijn motie op stuk nr. 55 te wijzigen en mw. Van Tongeren haar moties op stuk nrs. 57 en 59. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 199, nr. 43

– de motie-Dik-Faber over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland

34 199, nr. 44

– de motie-Dik-Faber over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen

34 199, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van «nul op de meter"

34 199, nr. 46

– de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over certificering ten aanzien van de oorsprong van gas

34 199, nr. 47

– de motie-Van Veldhoven over verduidelijken van de wijze van toetsing door ACM bij het transmissiesysteem op zee

34 199, nr. 48

– de motie-Van Veldhoven over een wettelijk aansluitrecht op warmte

34 199, nr. 50

– de motie-Jan Vos/Albert de Vries over het instellen van een commissie voor werkgelegenheid in Zeeland

34 199, nr. 51

– de motie-Jan Vos over de rol van infrastructuurbedrijven bij de verduurzaming van de energievoorziening

34 199, nr. 52

– de motie-Jan Vos/Agnes Mulder over andere opties om lokale congestie te voorkomen

34 199, nr. 53

– de motie-Jan Vos over experimenten met de gasinfrastructuur ten behoeve van een duurzame energievoorziening

34 199, nr. 54

– de motie-Jan Vos/Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom

34 199, nr. 55 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jan Vos over ruimte voor vernieuwende concepten in de AMvB's

34 199, nr. 56

– de motie-Van Tongeren over besluiten van de ACM laten aansluiten op besluiten van gemeenten over de infrastructuur

34 199, nr. 57 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Tongeren over het gebruik van de elektrische auto voor de opslag van duurzaam opgewekte energie

34 199, nr. 58

– de motie-Van Tongeren over het evalueren van de werking van de experimenteerruimte

34 199, nr. 59 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Tongeren/Smaling over uitstel van de splitsing van DELTA

34 199, nr. 60

– de motie-Agnes Mulder over twee jaar uitstel van splitsing

34 199, nr. 61 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder over een stappenplan voor contracten met kwartiertarieven

34 199, nr. 62

– de motie-Agnes Mulder over het gebruik van de experimenteerbepaling door Reduzum

34 199, nr. 63 (aangehouden)

– de motie-Graus/Klever over de kostenverdeling als woningen worden omgebouwd

34 199, nr. 65

– de motie-Bosman/Jan Vos over openbaarmaking door systeembeheerders van informatie over energiebesparing

34 199, nr. 66

– de motie-Bosman/Jan Vos over zorgvuldige uitvoering van de Wet onafhankelijk netbeheer

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

34 299, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen: Verordening Europese lijst van veilige landen van oorsprong (COM (2015) 452) en Verordening Permanent herplaatsingsmechanisme in crisissituaties (COM (2015) 450)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud bij beide voorstellen formeel te beëindigen.

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Autobrief II

De Voorzitter: dhr. Grashoff wenst zijn motie op stuk nr. 35 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 800, nr. 35 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Grashoff/Van Tongeren over Volkswagen uitsluiten van aanbestedingen hangende het Europese onderzoek

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

19 637, nr. 2054

– de motie-Fritsma over geen enkele asielzoeker meer toelaten

19 637, nr. 2055 (aangehouden)

– de motie-Sjoerdsma over taalcursussen voor asielzoekers in de noodopvang

19 637, nr. 2056

– de motie-Kuiken/Azmani over maatregelen tegen kindhuwelijken

19 637, nr. 2057 (aangehouden)

– de motie-Kuiken/Marcouch over meteen beginnen met Nederlands leren door asielzoekers

19 637, nr. 2058 (aangehouden)

– de motie-Voortman over asielzoekers die slachtoffer zijn van seksueel geweld

19 637, nr. 2059

– de motie-Voortman c.s. over kleinschalige opvang georganiseerd door gemeenten

19 637, nr. 2060

– de motie-Oskam over uitzetten van asielzoekers die schuldig zijn aan een misdrijf

19 637, nr. 2061

– de motie-Oskam over aan asielzoekers overhandigen van een beknopte versie van de Nederlandse Grondwet

19 637, nr. 2062

– de motie-Oskam over nietig verklaren van kindhuwelijken

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Decentralisatie Wmo/Wlz

34 104, nr. 75 (aangehouden)

– de motie-Otwin van Dijk/Bergkamp over het indicatiebesluit over meerzorg door het CIZ laten nemen

34 104, nr. 76

– de motie-Otwin van Dijk/Bergkamp over aanpakken van de toegenomen regeldruk

34 104, nr. 77

– de motie-Keijzer over fictieve maximale bedragen voor zorg en ondersteuning thuis

34 104, nr. 78

– de motie-Van Gerven over niet korten op wijkverpleging

34 104, nr. 79

– de motie-Dik-Faber over knelpunten die het bestaan van zorgboerderijen bedreigen

34 104, nr. 80 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over kleinschalige zorg

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs en de rekentoets

31 332, nr. 53

– de motie-Grashoff c.s. over het recht om door te stromen naar het havo

31 332, nr. 54

– de motie-Grashoff/Van Meenen over niet met de onderwijsinspectie delen van individuele resultaten van de eindtoetsen

31 332, nr. 55

– de motie-Grashoff/Jasper van Dijk over niet beoordelen op rendement in de onderbouw

31 332, nr. 56

– de motie-Van Meenen c.s. over afzien van invoering van de rekentoets

31 332, nr. 57

– de motie-Van Meenen c.s. over afzien van de rekentoets in het vwo

31 332, nr. 58

– de motie-Jasper van Dijk over niet vermelden van het toetsresultaat op het diploma

31 332, nr. 59

– de motie-Rog c.s. over overleg met het onderwijsveld over verbetering van de rekenvaardigheid

31 332, nr. 60

– de motie-Rog c.s. over lessen trekken uit het proces van invoering van de rekentoets

31 332, nr. 61 (ingetrokken)

– de motie-Rog over de invoering van een novemberexamen

31 332, nr. 62

– de motie-Beertema over de besteding van het geld om het rekenonderwijs in het mbo te verbeteren

31 332, nr. 63

– de motie-Jadnanansing c.s. over het niet voor het examen laten meetellen van de rekentoets in vmbo, mbo en havo

31 332, nr. 64

– de motie-Bisschop c.s. over het gebruik van een rekenmachine bij de rekentoets

31 332, nr. 65

– de motie-Bisschop c.s. over alleen vrijwillig deelnemen aan internationaal vergelijkend onderzoek

31 332, nr. 66

– de motie-Straus/Jasper van Dijk over onderzoek naar de besteding van de middelen voor verbetering van het rekenonderwijs

31 332, nr. 67

– de motie-Straus over ieder jaar beoordelen of het al verantwoord is om de rekentoets mee te laten tellen

31 332, nr. 68

– de motie-Straus over scherpe doelstellingen voor de rekentoets in het mbo

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

34 300-XVIII, nr. 6

– de motie-Bashir over stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen

34 300-XVIII, nr. 7

– de motie-Bashir over het omzetten van de verhuurderheffing in een investeringsplicht

34 300-XVIII, nr. 8

– de motie-Bashir over afzien van het bevriezen van de liberalisatiegrens

34 300-XVIII, nr. 9

– de motie-Van der Linde over geen voorrangstatus voor asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning

34 300-XVIII, nr. 10

– de motie-Van der Linde c.s. over voorstellen voor de aanpak van woonfraude

34 300-XVIII, nr. 11 (ingetrokken)

– de motie-Ronnes/Van Vliet over de besluitvorming over het krimpbeleid

34 300-XVIII, nr. 12

– de motie-Ronnes over onderzoeken waarom het gebruik van het Nationaal Energiebespaarfonds beperkt is

34 300-XVIII, nr. 13

– de motie-Ronnes over de kosten voor huisvesting en integratie van statushouders

34 300-XVIII, nr. 14

– de motie-Ronnes c.s. over de urgentieregeling niet toepassen voor oorlogsvluchtelingen

34 300-XVIII, nr. 15

– de motie-Albert de Vries over een taakstelling voor gemeenten tot het realiseren van tijdelijke woningen

34 300-XVIII, nr. 16

– de motie-Albert de Vries/Van der Linde over sneller realiseren van huurwoningen in het middensegment

34 300-XVIII, nr. 17

– de motie-Albert de Vries over de vormgeving van een zogenaamde blijverslening

34 300-XVIII, nr. 18

– de motie-Albert de Vries over een fonds voor funderingsherstel

34 300-XVIII, nr. 19

– de motie-Albert de Vries over meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking

34 300-XVIII, nr. 20

– de motie-Madlener over beëindigen van de voorrang voor statushouders voor een sociale huurwoning

34 300-XVIII, nr. 21

– de motie-Madlener over het beperken van de boeterente bij het oversluiten van hypotheken

34 300-XVIII, nr. 22

– de motie-Madlener over maximeren van de huurstijging voor niet-geliberaliseerde huurwoningen

34 300-XVIII, nr. 23

– de motie-Koolmees/Schouten over de actuele hoogte van de studieschuld meewegen bij de hypotheekaanvraag

34 300-XVIII, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Koolmees c.s. over het uitwerken van goedkopere varianten voor de verbouwing van het Binnenhof

34 300-XVIII, nr. 25

– de motie-Schouten over het creëren van kleinschalige azc's

34 300-XVIII, nr. 26

– de motie-Schouten/Albert de Vries over het omvormen van de voorraad sociale huurwoningen tot nul-op-de-meterwoningen

34 300-XVIII, nr. 27

– de motie-Schouten over het niet meenemen in de WOZ-waardering van tijdelijke mantelzorgwoningen

34 300-XVIII, nr. 28

– de motie-Voortman over een taakstelling op regionaal in plaats van gemeentelijk niveau

34 300-XVIII, nr. 29

– de motie-Voortman over een actieplan nieuwkomers/herstarters op de woningmarkt

34 300-XVIII, nr. 30

– de motie-Voortman over de transformatie van leegstaande panden van het Rijk tot woonruimte

34 300-XVIII, nr. 36

– de motie-Voortman over een extra pakket aan maatregelen met betrekking tot energiebesparing

34 300-XVIII, nr. 31

– de motie-Krol over wooncomplexen voor ouderen registreren als aparte categorie

34 300-XVIII, nr. 32

– de motie-Krol over verplichte rookmelders in woningen van voor 2003

34 300-XVIII, nr. 37 (gewijzigd, was nr. 33)

– de motie-Krol over een landelijk actieplan ouderenhuisvesting

34 300-XVIII, nr. 38 (gewijzigd, was nr. 34)

– de motie-Van Vliet/Ronnes over een tweejaarlijkse inkomenstoets

34 300-XVIII, nr. 35

– de motie-Van Vliet over het mogelijk maken van experimenten in krimpgebieden

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

28 286, nr. 821

– de motie-Ouwehand/Thieme over niet instemmen met nieuwe leningen voor megastallen in het buitenland

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

De Voorzitter: dhr. Segers verzoekt om eerst te stemmen over motie nr. 19 alvorens te stemmen over motie nr. 12.

34 300-IV, nr. 8

– de motie-Van Raak/Hachchi over de Isla-raffinaderij laten voldoen aan alle eisen

34 300-IV, nr. 9

– de motie-Van Raak over het preventief in beslag nemen van alle dure jachten op Sint-Maarten

34 300-IV, nr. 10

– de motie-Van Laar over gelijkstellen van bevallings- en vaderschapsverlof in Europees en Caribisch Nederland

34 300-IV, nr. 11

– de motie-Van Laar over een inventarisatie van de staat van alle woningen op de BES-eilanden

34 300-IV, nr. 12

– de motie-Van Laar over een blauwdruk voor een geschillenregeling

34 300-IV, nr. 13

– de motie-Fritsma over zelfstandig bepalen of de banden met de voormalige Antillen in stand moeten blijven

34 300-IV, nr. 14

– de motie-Fritsma over eenzijdige verbreking van de banden met de voormalige Nederlandse Antillen

34 300-IV, nr. 15

– de motie-Hachchi/Van Raak over een duurzame oplossing voor de Isla-raffinaderij

34 300-IV, nr. 16 (ingetrokken)

– de motie-Hachchi/Segers over het bepalen van een standpunt over de evaluatie van 10-10-10 voor april 2016

34 300-IV, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Hachchi over toegang van Caribisch Nederland tot de landelijke regelingen voor duurzame energie en energiebesparing

34 300-IV, nr. 18

– de motie-Hachchi/Segers over het evalueren van integrale armoedeprojecten

34 300-IV, nr. 19

– de motie-Segers c.s. over maximale inzet van de regering om tot een geschillenregeling te komen

34 300-IV, nr. 20

– de motie-Segers/Van Laar over de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie als prioriteit bij het versterken van de rechtshandhaving

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Aloysius College

31 289, nr. 256

– de motie-Jasper van Dijk/Siderius over behoud van de kennis en ervaring van de afdeling Gifted Education

31 289, nr. 257

– de motie-Jasper van Dijk/Siderius over een vast bedrag voor ondersteuning van docenten van het Aloysius College

31 289, nr. 258

– de motie-Jasper van Dijk/Siderius over het adagium «geld volgt leerling» van toepassing laten zijn

31 289, nr. 259

– de motie-Rog over het in stand houden van het kwaliteitsniveau van gifted education

31 289, nr. 260

– de motie-Rog over duurzaam kwalitatief goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

34 264

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

De Voorzitter: dhr. Segers verzoekt om eerst te stemmen over zijn moties op stuk nrs. 30, 31 en 32 onder punt 17 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel.

34 264 (bijgewerkt t/m amendement nr. 24)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Verhoeven (10)

– onderdeel B

– amendement Klein (18)

– gewijzigd amendement Mohandis (22)

– onderdeel C

– amendement Klein (24,I)

– onderdeel D

– amendement Klein (24,II) (invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E t/m G

– amendement Klein/Jasper van Dijk (23) (invoegen onderdeel Ga)

– amendement Klein (13)

– onderdeel H

– onderdelen I t/m L

– amendement Klein (21)

– onderdeel M

– onderdelen N t/m P

– amendement Jasper van Dijk (17)

– onderdeel Q

– onderdeel R

– amendement Klein (20)

– onderdeel S

– onderdelen T t/m X

– amendement Verhoeven (12) (invoegen onderdeel Xa)

– amendement Verhoeven (11) (invoegen onderdeel Xa)

– onderdelen Y t/m JJ

– amendement Segers/Pieter Heerma (9)

– onderdeel KK

– onderdelen LL t/m MM

– gewijzigd amendement Segers/Pieter Heerma (16)

– onderdeel NN

– onderdelen OO t/m SS

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Mediawet 2008

De Voorzitter: dhr. Rutte verzoekt om eerst te stemmen over motie nr. 28 alvorens te stemmen over motie nr. 26.

34 264, nr. 25

– de motie-Verhoeven/Mohandis over een volwaardige plek voor soul & jazz op de publieke radio

34 264, nr. 26

– de motie-Verhoeven/Mohandis over maximale transparantie over de kosten van programmering op het niveau van de genres

34 264, nr. 27

– de motie-Rutte/Mohandis over wijziging van de eigendomsbeperking van landelijke radiokavels

34 264, nr. 28

– de motie-Rutte/Grashoff over bekendmaking achteraf van de totale kosten van een programma

34 264, nr. 29

– de motie-Grashoff over afzien van de bezuiniging van 17 miljoen op de regionale omroepen

34 264, nr. 30

– de motie-Segers/Pieter Heerma over een leidende rol van de NPO en de omroepen ten opzichte van de buitenproducent

34 264, nr. 31

– de motie-Segers/Bisschop over levensbeschouwelijk media-aanbod integraal onderdeel uit laten maken van de publieke mediaopdracht

34 264, nr. 32

– de motie-Segers over onafhankelijk toezicht door het Commissariaat voor de Media

34 264, nr. 33

– de motie-Pieter Heerma/Segers over de verankering van de regionale omroep borgen binnen de concessie van de RPO

34 264, nr. 34

– de motie-Pieter Heerma/Segers over de bijzondere positie van Omrop Fryslán

34 264, nr. 35

– de motie-Jasper van Dijk over bezuinigen door het aantal voorlichters en communicatiemedwerkers bij alle ministeries te halveren

34 264, nr. 36

– de motie-Jasper van Dijk over verlagen van de btw op digitale nieuwsproducten

34 264, nr. 37

– de motie-Jasper van Dijk over het overeind houden van Radio 6

34 264, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over de begeleiding van werk-naar-werk

34 264, nr. 39

– de motie-Mohandis/Segers over bestuurders van de NPO benoemen door de raad van toezicht en niet door de Minister

34 264, nr. 40

– de motie-Klein over omroepverkiezingen

Stemming

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO IVD-aangelegenheden en terrorismebestrijding

30 977, nr. 128

– de motie-Koser Kaya over waarborgen in de Wiv voor juiste toepassing van aftapbevoegdheden

19. Debat over de agenda van de Europese top van 15 en 16 oktober 2015 (incl. de situatie ten aanzien van de vluchtelingopvang) met maximum spreektijden van:

10 minuten: VVD en de PvdA

7 minuten: SP, het CDA, de PVV en D66

5 minuten: ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS

2,5 minuut: Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren

1,5 minuut voor Houwers, Klein en Van Vliet

20. VAO Voortgang trekkingsrechten pgb (AO d.d. 14/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Decentralisatie Jeugdhulp (AO d.d. 06/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Ouderenmishandeling (AO d.d. 7/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Verwerving F-35 (AO d.d. 29/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 03/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. Gezamenlijke behandeling van:

34 300-IIIA t/m C

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016

34 300-I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016

34 300-XIII

26. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016 (onderdeel Economie en Innovatie)

34 272

27. Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»)

34 091

28. Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) (1e termijn)

34 190

29. Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

34 227

30. Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw)

Langetermijnagenda

20, 21, 22 oktober (week 43)

herfstreces

27, 28, 29 oktober (week 44)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen (31 311, nr. 152)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 09/09)

– VAO Toekomst van de verzekeringssector (AO d.d. 24/09)

– VAO Luchtvaart (AO d.d. 30/09)

– VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30/9)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 01/10)

– VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 24/09)

– VAO Armoede- en Schuldenbeleid (AO d.d. 24/09)

– VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 07/10)

– VAO Trans-Atlantische Handels- en Investeringsovereenkomst (TTIP) (AO d.d. 07/10)

– VSO over de uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

3, 4, 5 november (week 45)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994)

34 184 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs)

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

34 052 (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130))

10, 11, 12 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2016

34 276 (Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard))

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

17, 18, 19 november (week 47)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

24, 25, 26 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

1, 2, 3 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

8, 9, 10 december (week 50)

34 212 (Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 990 (Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)) + 33 992 (R2034) (Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113))

34 009 (Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) (voortzetting antwoord in eerste termijn)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

(2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

34 162 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

4. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

5. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

6. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

7. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

8. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

9. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

10. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

11. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

12. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

13. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

18. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

19. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

20. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

22. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW (Van Vliet) (Minister W&R)

24. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

25. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

26. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

27. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

28. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

29. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

30. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

31. Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (Thieme) (Minister-President)

32. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

33. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

34. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

35. Debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg (Bergkamp) (staatsecretaris VWS)

36. Debat over ProRail (Hoogland) (Staatssecretaris I&M) (3 e termijn)

37. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

38. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

40. Debat over de sluiting van rechtbanken (Oskam) (Minister V&J)

41. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

42. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

43. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Sjoerdsma) (Minister BuZa en Minister V&J)

44. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

45. Debat over Groningen (Minister EZ)

46. Debat over energie (Minister EZ)

47. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

48. Debat over het verbouwingsplan Binnenhof (Minister W&R)

49. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

50. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

51. Debat over het privacyverdrag met de VS (Gesthuizen) (Minister V&J en Minister BuZa)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

5. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

7. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

10. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

11. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

12. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

15. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

17. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

22. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over de beveiliging van

persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

27. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

30. Dertigledendebat over de verlenging van het vaderschapsverlof (Pieter Heerma) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

32. Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

34. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

35. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

37. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

38. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

41. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

42. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

43. Dertigledendebat over het opstappen van de korpschef van de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

44. Dertigledendebat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

45. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 12 oktober van 11.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten (34 135)

Maandag 26 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 2 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2016 (34 302) en de Wet uitvoering Common Reporting Standard (34 276)

Maandag 2 november van 10.00 uur tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de begrotingsonderdelen Materieel en Personeel

Maandag 16 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen van VWS en V&J

Maandag 16 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 23 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 23 november van 11.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT)

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 7 december van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de krimp in het onderwijs en de initiatiefnota van het lid Straus over «Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans»(34 226)

Maandag 7 december van 12.30 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 14 december van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Voortman: «Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg» (33 895) en de initiatiefnota van het lid Ellemeet «Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal» (34 169)

Maandag 14 december van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Recesperiodes

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per 9/10)

VVD:

351

minuten

PvdA:

309

minuten

SP:

213

minuten

CDA:

194

minuten

PVV:

189

minuten

D66:

182

minuten

ChristenUnie:

122

minuten

GroenLinks:

121

minuten

SGP:

112

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

96

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

60

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

55

minuten

Houwers:

30

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

7

minuten