Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVIII nr. 16

34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN DER LINDE

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de doorstroming in de socialehuursector wordt belemmerd door een gebrekkig aanbod van betaalbare huurwoningen in de vrije sector met een maandhuur tot € 950,– ook wel middensegment genoemd;

overwegende dat er behoefte is aan 400.000 woningen in dit segment;

verzoekt de regering, bij investeerders, gemeenten en projectontwikkelaars te inventariseren welke maatregelen nodig zijn om de realisering van huurwoningen in het middensegment te versnellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Van der Linde