Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201628286 nr. 821

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 821 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 22 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer de financiering van megastallen in het buitenland onwenselijk vindt;

constaterende dat er een half miljard aan Europees belastinggeld in de vorm van leningen en subsidies is geïnvesteerd in de grootste kippenproducent van Oekraïne;

constaterende dat Nederland bestuurslid is van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD), die mede verantwoordelijk is voor de financiering van dergelijke ondernemingen;

verzoekt de regering, namens Nederland niet in te stemmen met nieuwe leningen en de Kamer over het besluit van de EBRD te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme