Kamerstukken in dossier 34227

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2151 kB)

  Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-12-2015 2015-2016 34227, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw); Brief regering; Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34227, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34227, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34227, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw); Brief inzake behandeling wetsvoorstel 34227

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34227, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 9 dat beoogt het college de beleidsvrijheid te geven om de periode waarin inkomsten uit arbeid niet tot de middelen van een bijstandsgerechtigde worden gerekend, zelf te laten bepalen, met een minimum termijn van 6 maanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34227, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw); Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg dat regelt dat aan het wetsvoorstel een bepaling wordt toegevoegd die voorziet in een evaluatie van de voorwaarden en grenzen die worden verbonden aan de vrijlating van het pensioenvermogen voor de middelentoets van de Participatiewet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34227, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw); Amendement; Amendement van de leden Lodders en Vermeij dat regelt dat in het kader van de pensioenknip ook bij het tweede aankoopmoment gebruik kan worden gemaakt van het zogenaamde "shoprecht"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34227, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw); Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg dat regelt dat de mogelijkheid voor de gemeenteraad om bij verordening te regelen dat de zes maanden waarin vrijlating van inkomsten uit arbeid mogelijk is, moeten liggen binnen een in die verordening aangegeven periode, wordt geschrapt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34227, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw); Amendement; Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat ook de nabestaandenlijfrente vrijgelaten wordt bij de vermogenstoets

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34227, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal