Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631289 nr. 256

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 256 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN SIDERIUS

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het plan van aanpak voor de sluiting van het Aloysius College slechts voorziet in overname van «elementen» van het onderwijsprogramma van de afdeling Gifted Education;

constaterende dat de regering voornemens is om het onderwijsprogramma van de afdeling Gifted Education niet in de huidige vorm voort te laten bestaan;

van mening dat de opgedane kennis, ervaring en expertise binnen de afdeling Gifted Education van grote waarde is voor het onderwijs aan de hoogbegaafde leerlingen van het Aloysius College;

verzoekt de regering, de verworven kennis, ervaring en expertise van de afdeling Gifted Education van het Aloysius College te behouden én de twee betreffende scholen die de hoogbegaafde leerlingen overnemen, te verplichten het huidige onderwijsprogramma in dezelfde vorm voort te zetten en hiervoor de benodigde financiële middelen vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Siderius