Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634104 nr. 77

34 104 Langdurige zorg

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 7 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat elke gemeente haar eigen kostprijs mag berekenen voor hulp en ondersteuning thuis en deze doorberekend wordt in de eigen bijdrage van de mensen die er gebruik van maken;

overwegende dat er tot 1 januari 2015 werd gerekend met een fictieve landelijke kostprijs voor hulp bij het huishouden en begeleiding (waaronder dagbesteding);

van mening dat duizenden verschillende kostprijzen voor hulp en ondersteuning leidt tot veel administratieve lasten en opdrijving van de eigen bijdrages die gebruikers moeten betalen;

roept de regering op, te onderzoeken of het vaststellen van fictieve maximale bedragen voor zorg en ondersteuning thuis tot de mogelijkheden behoort, en de Kamer hierover voor 1 juli 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer