Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634264 nr. 40

34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nu ook in de Mediawet publieksbetrokkenheid bevorderd wordt;

overwegende dat de beste democratische legitimatie van publieksbetrokkenheid plaatsvindt door verkiezingen;

verzoekt de regering, te verkennen hoe omroepverkiezingen kunnen bijdragen aan de gewenste publieksbetrokkenheid en de Kamer voor 1-1-2017 te informeren over het resultaat van deze verkenning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein