Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVIII nr. 22

34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat huurprijsstijgingen de koopkracht de afgelopen jaren enorm hebben aangetast;

verzoekt de regering, de huurstijging voor niet-geliberaliseerde huurwoningen per 1 juli 2016 te maximeren op inflatieniveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener