Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634104 nr. 76

34 104 Langdurige zorg

Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP

Voorgesteld 7 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake is van toegenomen regeldruk in de langdurige zorg;

overwegende dat minder bureaucratie een van de belangrijke uitgangspunten voor de zorghervormingen is;

verzoekt de regering om, te komen met concrete voorstellen die concrete doelstellingen en een tijdpad omvatten om de toegenomen regeldruk aan te pakken, en de Kamer daarover binnen drie maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Bergkamp