Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634104 nr. 78

34 104 Langdurige zorg

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 7 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders aangeven dat er een tekort aan middelen is om het recht op wijkverpleging vorm te geven binnen het gestelde budget, en dat er ongeveer 240 miljoen extra nodig zal zijn;

constaterende dat de regering het toepassen van een generieke sectorkorting via het macrobeheersinstrument (MBI) heeft aangekondigd als het gestelde budget van de overheid wordt overschreden;

van mening dat het onmogelijk is om het MBI toe te passen als de zorgverzekeraars hebben vastgesteld dat er meer zorg ingekocht dient te worden om het recht op zorg voor mensen die wijkverpleging nodig hebben gestand te doen;

constaterende dat er voor 2016 nog 100 miljoen extra bezuinigd wordt op het budget van wijkverpleging, terwijl de korting van 400 miljoen in 2015 onhaalbaar bleek;

verzoekt de regering, af te zien van het macrobeheersinstrument voor wijkverpleging over het jaar 2015 en het budget voor wijkverpleging in 2016 niet te verminderen met de voorgenomen 100 miljoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven