Kamerstukken in dossier 34091

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 34091, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34091, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Amendement; Amendement van het lid Oskam ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat de strafhoogten voor de voorgestelde strafbaarstellingen worden verhoogd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34091, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Amendement; Amendement van de leden Van Oosten en Berndsen-Jansen waarmee de schuldvariant uit het wetsvoorstel wordt verwijderd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34091, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat de prostituant moeten weten of ernstige reden moet hebben om te vermoeden dat de prostitué(e) waar hij/zij tegen betaling dienst van afneemt, deze diensten niet vrijwillig aanbiedt, om strafbaar te zijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34091, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat een evaluatiebepaling aan het wetsvoorstel toevoegt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34091, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Amendement; Amendement van de leden Van Oosten en Swinkels ter vervanging van nr. 12 waarmee de schuldvariant uit het wetsvoorstel wordt verwijderd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34091, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34091, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Oosten en Swinkels ter vervanging van nr. 15 waarmee de schuldvariant uit het wetsvoorstel wordt verwijderd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34091, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Motie; Motie van de leden Van Tongeren en Swinkels over versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-01-2018 2015-2016 Kamerstuk 34091, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal