Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVIII nr. 11

34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

Nr. 11 MOTIE VAN LEDEN RONNES EN VAN VLIET

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de problematiek rond krimp groter wordt terwijl de regering zich terug wil trekken;

overwegende dat de beoordeling of krimpregio's de met krimp samenhangende problematiek zelfstandig kunnen oppakken, nu nog niet gemaakt kan worden;

verzoekt de regering, de besluitvorming over de voortzetting en aanpassing van het krimpbeleid aan de Kamer voor te leggen na de evaluatie in 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Van Vliet