Kamerstukken in dossier 33992

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (29 kB)

  Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113); Verslag van een mondeling overleg inzake de wetsvoorstellen 33990 en 33992

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 33990, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (5 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Toezegging Facultatief protocol

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2017 2016-2017 Kamerstuk 33992-(R2034), nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Brief regering; Stand van zaken diverse moties bij behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 33990, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (15 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Brief regering; Stand van zaken uitvoering moties m.b.t wetsvoorstellen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33990, nr. 59 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie over het aanmerken van de bescherming van de rechten van mensen met een beperking als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 33992-(R2034), nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie over een plan van aanpak voor een inclusieve samenleving, ook in termen van ontwikkelingssamenwerking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 33992-(R2034), nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 33992-(R2034), nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (38 kB)

  Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 33992-(R2034), nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (14 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 33992-(R2034), nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van de leden Van Gerven en Bergkamp over de doorlichting en toetsing van alle bestaande wetgeving aan de Kamer sturen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 33990, nr. 37 Tweede Kamer der Staten-Generaal