Kamerstukken in dossier 34233

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34233, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij waarmee de toegangscriteria voor een Zvw-pgb bij AMvB worden vastgesteld en wordt verduidelijkt dat een aanvullende voorwaarde geen extra toegangscriterium mag zijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman ter vervanging van nr. 10 waarmee de toegangscriteria voor een Zvw-pgb bij AMvB worden vastgesteld en waarmee wordt verduidelijkt dat een aanvullende voorwaarde geen extra toegangscriterium mag zijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk waarmee het woord 'gemaximeerde' in de begripsomschrijving van het Zvw-pgb vervalt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij c.s. waarmee de definitie van het Zvw-pgb zodanig komt te luiden dat duidelijk is dat dit instrument door verzekerde zelf afgestemd kan worden op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Voortman ter vervanging van nr. 9 waarmee verzekerden de mogelijkheid krijgen zelf bij te betalen wanneer het tarief van de door hen gewenste zorgverlener hoger ligt dan de door de zorgverzekeraar voorgestelde vergoeding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van het lid Bergkamp waarmee wordt geregeld dat de hoogte van het Zvw-pgb toereikend moet zijn om de door cliënt gewenste zorg in te kopen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van het lid Bergkamp waarmee de zorgverzekeraar een actieve plicht krijgt de verzekerde te wijzen op het recht op (onafhankelijke) cliëntondersteuning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van de leden Dik-Faber en Voortman waarmee een evaluatiebepaling aan de wet wordt toegevoegd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. ter vervanging van nr. 13, dat verheldert dat een verzekerde het PGB kan en mag afstemmen op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal