Kamerstukken in dossier 34233

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (149 kB)

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb en over de brief van 21 juni 2016 inzake de monitor over het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-09-2016 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 70 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Brief regering; Aflopen van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 69 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (337 kB)

  Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  09-06-2016 2015-2016 34233, nr. 68 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (79 kB)

  Nota van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  09-06-2016 2015-2016 34233, nr. 68 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 68 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Brief regering; Nadere informatie over de klachten- en geschillenprocedure in Zvw-pgb-zaken en de mogelijkheden om deze te versnellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 67 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Brief regering; Reactie op motie van de leden Dik-Faber en Bruins Slot over het gelijk trekken van de bepalingen voor Zvw- en Wlz-pgb (Kamerstuk 34 233, nr. 48)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 66 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Leijten (t.v.v. 34233, nr. 43) over een maximumpercentage voor bemiddeling bij pgb's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. (t.v.v. 34233, nr. 47) over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 64 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Leijten (t.v.v. 34233, nr. 42) over het criterium planbare zorg bij toekenning en afwijzing van een pgb

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34233, nr. 59 Tweede Kamer der Staten-Generaal