Kamerstukken in dossier 34086

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 34086, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Bisschop dat regelt dat duidelijk is dat de vrijheidsstraf alleen in zeer bijzondere gevallen kan worden onderbroken en slechts voor een zo beperkt mogelijke termijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34086, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Bisschop dat regelt dat het al dan niet aansluitend ten uitvoer leggen van straffen geen invloed heeft op de totale detentieduur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34086, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Bisschop dat regelt dat voorwaardelijke invrijheidsstelling kan worden uitgesteld of achterwege blijft, indien er een gegrond vermoeden is dat invrijheidsstelling zal leiden tot onveilige situaties of zal leiden tot verstoring van de openbare orde

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34086, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Bisschop dat regelt dat niet langer mogelijk is om in verband met een tekort aan plaatsen voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen in penitentiaire inrichtingen gedurende zes maanden of, na voortzetting van de regeling door de Minister van Veiligheid en Justitie, zelfs een jaar gedetineerden tot maximaal drie maanden eerder vrij te laten dan waarop op basis van de regeling voor voorwaardelijke invrijheidsstelling recht bestaat

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34086, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Bisschop dat regelt dat de totale termijn waarbinnen de taakstraf volbracht dient te worden, zijnde twee jaar na het onherroepelijk worden van een vonnis dan wel één jaar na het onherroepelijk worden van een strafbeschikking, gelijk wordt aan de bestaande regeling (artikel 22c, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34086, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van het lid Helder dat regelt dat de reclassering niet verplicht is te adviseren omtrent de te stellen bijzondere voorwaarden maar de mogelijkheid heeft hierover te adviseren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34086, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat de betekening van gerechtelijke mededelingen aan veroordeelde personen onder omstandigheden kan plaatsvinden door betekening in persoon middels de gevoegd raadsman

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34086, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat een strafrechtelijk executie onderzoek door de rechter-commissaris, op vordering van de officier van justitie, kan worden onderbroken en hervat alsmede dat vermogens van veroordeelden, ook buiten een SEO, kunnen worden bevroren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34086, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat een opsporingsambtenaar ten behoeve van het onderzoek naar het vermogen van de veroordeelde bevoegd is, (krachtens een machtiging van de rechter-commissaris,) bij bevel daartoe van de officier van justitie, in het belang van het onderzoek, (1) zonder toestemming van de bewoner of rechthebbende een woning onderscheidenlijk besloten plaats, niet zijnde een woning, te betreden teneinde vermogensbestanddelen of voorwerpen veilig te stellen (2) alsmede in de woning of besloten plaats aangetroffen voorwerpen in beslag te nemen ten behoeve van de vaststelling van de omvang van het vermogen van de veroordeelde waarop verhaal kan worden genomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34086, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal