Publicaties over dossier 33799

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (106 kB)

  Advies Raad van State inzake algemene maatregel van bestuur houdende regels over de uitvoering van de onderzoeken die ter vaststelling van het gebruik van geweldbevorderende middelen bij geweldplegers kunnen worden ingezet, alsmede de aanwijzing van de geweldsmisdrijven waarvoor die onderzoeken kunnen worden ingezet en de aanwijzing van andere middelen dan alcohol die gewelddadig gedrag kunnen bevorderen en de grenswaarden voor die middelen en alcohol (Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2016 Staatscourant 2016, 67890 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. AMvB Download icon PDF (90 kB)

  Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2016 Staatsblad 2016, 450 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Wet Download icon PDF (6 kB)

  Wet van 28 september 2016, houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2016 Staatsblad 2016, 353 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (9 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 (33799); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-10-2016 2016-2017 nr. 1, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon PDF (7 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 27 september 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  22-09-2016 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2177 kB)

  Middelengebruik en geweld

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  09-09-2016 2015-2016 33799, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994; Nota naar aanleiding van het Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-08-2016 2015-2016 Kamerstuk 33799, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994; Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 33799, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (101 kB)

  Advies expertgroep middelen en geweld 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  21-06-2016 2015-2016 33799, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (288 kB)

  Expertmeeting middelengebruik als strafverzwaringsgrond bij geweld

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  21-06-2016 2015-2016 33799, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal