Kamerstukken in dossier 34184

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34184, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Motie; Motie van het lid Siderius c.s. over het loopbaandossier als verplicht onderdeel in de theoretische leerweg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Motie; Motie van het lid Siderius over geen doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Motie; Motie van het lid Siderius over altijd kunnen overstappen naar een ander profiel in het vmbo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Motie; Motie van de leden Straus en Jadnanansing over een bredere definitie van het loopbaandossier

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Motie; Motie van het lid Straus over consultatie van het regionale bedrijfsleven bij de selectie van keuzevakken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Motie; Motie van het lid Straus over een paragraaf in het inspectierapport over contacten met het regionale bedrijfsleven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Straus ter vervanging van 9 dat regelt dat leerlingen die de theoretische leerweg volgen ook de mogelijkheid krijgen om beroepsgerichte keuzevakken te volgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Brief regering; Reactie op de aangenomen moties, ingediend tijdens debat over wetsvoorstel invoering profielen vmbo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34184, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal