Kamerstukken in dossier 34184

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Brief regering; Reactie op de aangenomen moties, ingediend tijdens debat over wetsvoorstel invoering profielen vmbo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (57 kB)

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Straus dat regelt dat alle leerlingen die de theoretische leerweg volgen ook de mogelijkheid krijgen om in plaats van één algemeen vormende vak twee beroepsgerichte keuzevakken te volgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Straus ter vervanging van 9 dat regelt dat leerlingen die de theoretische leerweg volgen ook de mogelijkheid krijgen om beroepsgerichte keuzevakken te volgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Motie; Motie van het lid Siderius c.s. over het loopbaandossier als verplicht onderdeel in de theoretische leerweg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Motie; Motie van het lid Siderius over geen doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs; Motie; Motie van het lid Siderius over altijd kunnen overstappen naar een ander profiel in het vmbo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34184, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal