Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631289 nr. 258

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 258 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN SIDERIUS

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft toegezegd dat het adagium «geld volgt leerling» van toepassing is bij de overplaatsing van leerlingen van het Aloysius College naar andere scholen;

constaterende dat het adagium «geld volgt leerling» slechts van toepassing is bij de overplaatsing van leerlingen van het Aloysius College naar andere scholen binnen de regio Den Haag:

verzoekt de regering, dat voor leerlingen van het Aloysius College die worden overgeplaatst naar een school buiten de regio Den Haag het adagium «geld volgt leerling» van toepassing is, ondanks dat de leerling na de teldatum van 1 oktober 2015 overstapt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Siderius