31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 259 MOTIE VAN HET LID ROG

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat twee scholen in de Haagse regio zich bereid hebben verklaard elementen van gifted education van het Aloysius College over te nemen;

overwegende dat niet duidelijk is wat bedoeld wordt met het overnemen van elementen van gifted education, met name wat wel wordt overgenomen en wat niet;

overwegende dat het van belang is dat de veranderingen het algehele kwaliteitsniveau van gifted education op de nieuwe school niet te veel aantasten;

verzoekt de regering, in overleg met de school die gifted education gaat overnemen ervoor te zorgen dat het algehele kwaliteitsniveau van de gifted education in stand blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Naar boven