Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631289 nr. 260

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 260 MOTIE VAN HET LID ROG

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor hoogbegaafde kinderen belangrijk is dat zij een speciaal op hun behoeften aangepast onderwijsprogramma krijgen aangeboden, net als zorgleerlingen;

constaterende dat deze vorm van onderwijs duurder is dan regulier onderwijs;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de huidige bekostigingsstructuren voldoende zijn om duurzaam kwalitatief goed hoogbegaafdenonderwijs aan te bieden en de Kamer daarover voor de Voorjaarsnota te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog