Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVIII nr. 32

34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat rookmelders verplicht zijn in woningen gebouwd vanaf 2003;

overwegende dat Brandweer Nederland pleit voor een verplichte rookmelder in alle woningen;

overwegende dat na invoer van een dergelijke regeling in het Verenigd Koninkrijk het aantal doden door woningbrand met 40% daalde;

overwegende dat rookmelders levens kunnen redden;

verzoekt de regering, het plaatsen van een rookmelder ook in woningen gebouwd voor 2003 verplicht te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol