Kamerstukken in dossier 33885

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33885, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Oskam ter vervanging van nr. 9 waarmee een verbod op illegaal pooierschap in het wetboek van strafrecht wordt geintroduceerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Amendement; Amendement van de leden Van Oosten en Volp dat regelt dat de strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht met een prostituee die nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en die diensten aanbiedt in het legale circuit op grond van het onderliggende wetsvoorstel, komt te vervallen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Amendement; Amendement van het lid Swinkels dat regelt dat de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche binnen drie jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd wordt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat de Wet bescherming persoonsgegevens niet van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van gemeentelijke verordeningen of gemeentelijk beleid voor zover het betreft de beoordeling van de zelfredzaamheid van prostituees en doorverwijzing naar hulpverlening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemeenten een beleidsvisie vaststellen over de mogelijkheden tot hulp bij het beëindigen van de werkzaamheden van prostituees en de wijze waarop prostituees hierover worden geïnformeerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Oosten en Swinkels ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat de strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht met een prostituee die nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en die diensten aanbiedt in het vergunde circuit, komt te vervallen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Motie; Motie van de leden Segers en Van Toorenburg over een evaluatiebepaling in de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Motie; Motie van het lid Segers c.s. over de bevoegdheden van de Koninklijke Marechaussee

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal