Kamerstukken in dossier 32415

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32415, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag van de Staten van Curaçao

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32415, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 32415, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag van de Staten van Sint Maarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32415, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Sint Maarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 32415, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet); Amendement; Amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. dat regelt dat een visum langs elektronische weg kan worden aangevraagd alsmede dat nadere regels worden gesteld over de wijze waarop een zodanige aanvraag kan worden ingediend en over het beheer van opgenomen gegevens en bescheiden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 32415, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet); Amendement; Amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. dat regelt dat de mogelijkheid voor partijen introduceert om desgewenst te trachten gerezen geschilpunten facultatief te beslechten door middel van conflictbemiddeling (“mediation”)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 32415, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet); Amendement; Amendement van de Gevolmachtigde Minister van Aruba Boekhoudt over het opnemen in de beweegreden dat het wetsvoorstel mede gebaseerd is op artikel 38 van het Statuut voor het Koninkrijk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 32415, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet); Amendement; Amendement van het lid De Roon waarmee geëxpliciteerd wordt dat een visum verleend voor toegang tot een van de landen of openbare lichamen niet geldt als visum voor toegang tot Nederland

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 32415, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet); Motie; Motie van het lid Ten Broeke over per direct restrictieve migratie- en asielwetgeving ontwikkelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 32415, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal