Kamerstukken in dossier 34199

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-05-2015 2014-2015 Kamerstuk 34199, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) met de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34199, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34199, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); Amendement; Amendement van het lid Smaling waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34199, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34199, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de Minister van Economische Zaken belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34199, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat de Minister van Economische Zaken belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en voor gas, waarbij de garantie van oorsprong aantoont dat de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare bronnen of in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling dan wel uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34199, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat de herinvoering van een producententarief voor elektriciteit regelt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34199, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 5%

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34199, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); Amendement; Amendement van het lid Klever dat de mogelijkheid tot aandelenruil met andere transmissiesysteembeheerders schrapt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34199, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal