Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634264 nr. 28

34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN RUTTE EN GRASHOFF

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat transparantie en publieke verantwoording bij de besteding van publieke middelen van groot belang zijn;

constaterende dat de Nederlandse Publieke Omroep nu niet vrijwillig bekendmaakt hoeveel middelen zijn besteed aan een programma;

verzoekt de regering, in overleg met de NPO in het concessiebeleidsplan op te nemen dat achteraf bekend wordt gemaakt wat een programma in totaliteit heeft gekost,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rutte

Grashoff