Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVIII nr. 31

34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een toenemende behoefte bestaat aan geschikte woonruimte voor ouderen;

overwegende dat er nu al een tekort bestaat aan deze woningen;

overwegende dat de woningen in complexen die zijn voorbehouden aan bewoners vanaf 55 jaar niet geregistreerd worden als aparte woonvorm;

overwegende dat het voor het vaststellen van de beschikbaarheid, de registratie en de brandveiligheid van deze wooncomplexen een eerste en noodzakelijke voorwaarde is dat er een vorm van registratie van deze woonvorm bestaat;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe deze wooncomplexen als aparte categorie woningen kan worden geregistreerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol