Publicaties over dossier 34199

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Klein Koninklijk Besluit Download icon Open als PDF

  Besluit van 23 maart 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) en van het Besluit schadevergoeding net op zee

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2016 Staatsblad 2016, 117 Ministerie van Economische Zaken
 2. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit schadevergoeding net op zee

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2016 Staatsblad 2016, 118 Ministerie van Economische Zaken
 3. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Elektriciteits- en gaswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2016 2015-2016 nr. 15, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Elektriciteits- en gaswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2016 2015-2016 nr. 15, item 22 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Elektriciteits- en gaswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2016 2015-2016 nr. 15, item 11 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Belastingplan 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatsblad 2015, 538 Ministerie van Financiën
 7. Wet Download icon Open als PDF

  Overige fiscale maatregelen 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatsblad 2015, 540 Ministerie van Financiën
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 21 en 22 december 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-12-2015 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 30 november 2015 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WNT onder meer in verband met de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling en wijziging van bijlage 1 en 2 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2015 Staatsblad 2015, 475 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 17 november 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-11-2015 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal