Publicaties over dossier 34199

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (35 kB)

  Besluit van 3 oktober 2018, houdende nadere regels met betrekking tot het verplaatsen of verkabelen van een hoogspanningsverbinding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-10-2018 Staatsblad 2018, 359 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (202 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2017 Staatscourant 2017, 68483 Ministerie van Economische Zaken
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (243 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-06-2017 Staatscourant 2017, 30183 Ministerie van Economische Zaken
 4. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemming aangehouden motie Elektriciteits- en gaswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-04-2017 2016-2017 nr. 57, item 77 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (785 kB)

  Kleinverbruikers over het stroometiket. Consumenten en MBK over stroometiket en Full Disclosure

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-10-2016 2016-2017 34199, nr. 78 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (11 kB)

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); Brief regering; Uitvoering motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2016 2016-2017 Kamerstuk 34199, nr. 78 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (134 kB)

  Rapportage Full Disclosure

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  28-09-2016 2016-2017 34199, nr. 78 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (14 kB)

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); Verslag van een schriftelijk overleg inzake experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34199, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); Brief inzake afschrift brief Tweede Kamer inzake experimenten decentrale elektriciteitsopwekking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34199, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 23 maart 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) en van het Besluit schadevergoeding net op zee

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2016 Staatsblad 2016, 117 Ministerie van Economische Zaken