Kamerstukken in dossier 34212

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (9 kB)

  Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen); Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen over de latere inwerkingtreding van de KEI-wetgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34059, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (322 kB)

  Gezamenlijke marsroute voor start pilot Civiel

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-11-2016 2016-2017 34059, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (145 kB)

  Stand van zaken besluitvorming start verplichte fase civiele zaakstroom

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-11-2016 2016-2017 34059, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen); Brief inzake besluitvorming gefaseerde inwerkingtreding wetgeving KEI

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34059, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (107 kB)

  Implementatieproces op hoofdlijnen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  22-06-2016 2015-2016 34059, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (219 kB)

  KEI tijdlijn opleidingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  22-06-2016 2015-2016 34059, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (91 kB)

  Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht); Nota naar aanleiding van het Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34059, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1521 kB)

  Input Silex bij gesprek met KEI-betrokkenen 7 juni 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 34059, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (333 kB)

  Brief KBvG van 13 juni 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 34059, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1498 kB)

  Brief van Nederlandse Orde van Advocaten van 14 juni 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 34059, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal