Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVIII nr. 17

34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanuit de Wmo niet alle gewenste aanpassingen mogelijk zijn voor mensen die langer zelfstandig willen wonen;

constaterende dat veel eigenaar-bewoners zelf een deel van de gewenste investeringen willen financieren vanuit de overwaarde;

overwegende dat veel van deze eigenaar-bewoners geen hypotheek meer afgesloten krijgen;

verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe een zogenaamde blijverslening kan worden vormgegeven en hoe daaraan vanuit de rijksoverheid of het SVn kan worden bijgedragen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover spoedig te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries