Kamerstukken in dossier 33990

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het manifest van KansPlus met betrekking tot het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33990, nr. 66 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (196 kB)

  Samenvatting ontvangen feedback consultatiebijeenkomst inzake het VN Verdrag handicap d.d. 20 april 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-07-2018 2017-2018 33990, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (190 kB)

  Artikel 10 – Aanvullende informatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-07-2018 2017-2018 33990, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Brief regering; Indiening initiële rapportage VN Verdrag Handicap bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 33990, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (841 kB)

  Initiële rapportage over de implementatie door Nederland van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-07-2018 2017-2018 33990, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1647 kB)

  Eén Koninkrijk - Vier Landen; Europees en Caribisch

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-07-2018 2017-2018 33990, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (5700 kB)

  Programma VN-verdrag Onbeperkt meedoen! Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-07-2018 2017-2018 33990, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (7 kB)

  Gehandicaptenbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van VWS over de toekomstige werking van het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in het Caribisch deel van het Koninkrijk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 24170, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Brief regering; Zelfstandige toegankelijkheid rijkskantoren voor mensen met een beperking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 33990, nr. 64 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (88 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Brief regering; Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw (uitvoering motie Volp over een actieplan voor de bouw conform het VN-verdrag (Kamerstuk 24170-155))

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2018 2017-2018 Kamerstuk 33990, nr. 63 Tweede Kamer der Staten-Generaal