Kamerstukken in dossier 33990

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33990, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 33990, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-08-2015 2014-2015 Kamerstuk 33990, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Amendement van het lid Otwin van Dijk dat regelt dat het verbod van onderscheid mede inhoudt dat degene, tot wie het verbod zich richt, gehouden is algemene voorzieningen te treffen, tenzij deze een onevenredige belasting vormen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 33990, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 7 dat beoogt de toegankelijkheid van stemlokalen voor mensen met een handicap en chronisch zieken te borgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33990, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemeenten bij de periodiek vast te stellen plannen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet dienen op te nemen hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-gehandicaptenverdrag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33990, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen in ieder geval wordt verstaan het toelaten van assistentiehonden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33990, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat een kiezer die wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis bij het stembureau hulp behoeft wordt bijgestaan door een van de leden va het stembureau

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33990, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 12, dat regelt dat degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, mede zorg draagt voor algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat een onevenredige belasting vormt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33990, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Van der Staaij ter vervanging van nr. 16, dat regelt dat een kiezer die wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis bij het stembureau hulp behoeft wordt bijgestaan door een van de leden van het stembureau

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33990, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal