Kamerstukken in dossier 33987

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33987, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 33987, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-08-2015 2014-2015 Kamerstuk 33987, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken; Brief lid / fractie; Brief van het lid Swinkels inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 33987, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken; Brief regering; Reactie op de notitie met fiscale vragen inzake het voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 33987, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken; Amendement; Amendement van het lid Van Nispen c.s. dat beoogt de negatieve gevolgen van onder meer koude uitsluiting tegen te gaan door het introduceren van een billijkheidscorrectie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 33987, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken; Amendement; Amendement van het lid Van Nispen dat een billijkheidscorrectie door de rechter bij ongehuwd samenwonenden introduceert in gevallen waarin beëindiging van de samenleving zonder billijke vergoeding onredelijk is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 33987, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 33987, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken; Brief commissie; Brief van het lid Swinkels c.s. inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling over Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 33987, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 15 dat een billijkheidscorrectie door de rechter bij ongehuwd samenwonenden introduceert in gevallen waarin beëindiging van de samenleving zonder billijke vergoeding onredelijk is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 33987, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal