Publicaties over dossier 34090

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon PDF (30 kB)

  Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2018 Staatsblad 2018, 322 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. AMvB Download icon PDF (144 kB)

  Besluit van 9 juni 2017 tot wijziging van het Besluit OM-afdoening met betrekking tot in de bijlage II opgenomen feiten en het Besluit digitale stukken Strafvordering in verband met enkele technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2017 Staatsblad 2017, 259 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Wet Download icon PDF (21 kB)

  Wet van 8 maart 2017, houdende implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-03-2017 Staatsblad 2017, 90 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Wet Download icon PDF (232 kB)

  Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2017 Staatsblad 2017, 82 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (105 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels betreffende het gebruik van elektronische stukken (Besluit digitale stukken Strafvordering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2016 Staatscourant 2016, 57202 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. AMvB Download icon PDF (87 kB)

  Besluit digitale stukken Strafvordering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2016 Staatsblad 2016, 359 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (150 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2016 Staatscourant 2016, 39513 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. AMvB Download icon PDF (143 kB)

  Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-07-2016 Staatsblad 2016, 292 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (231 kB)

  Advies Raad van State inzake voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-06-2016 Staatscourant 2016, 32026 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Wet Download icon PDF (11 kB)

  Wet van 17 februari 2016 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-03-2016 Staatsblad 2016, 90 Ministerie van Veiligheid en Justitie