Publicaties over dossier 34090

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2018 Staatsblad 2018, 322 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 8 maart 2017, houdende implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-03-2017 Staatsblad 2017, 90 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2017 Staatsblad 2017, 82 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-06-2016 Staatscourant 2016, 32026 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 17 februari 2016 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-03-2016 Staatsblad 2016, 90 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering) (34090).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-03-2016 2015-2016 nr. 51, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering) (34090); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-03-2016 2015-2016 nr. 20, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergadering van 16 februari 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-02-2016 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 5; 2016-01-29

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  29-01-2016 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 4; 2016-01-22

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  22-01-2016 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal