Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVIII nr. 8

34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de liberalisatiegrens van € 710,68 voor drie jaar wil bevriezen;

overwegende dat de voorraad sociale huurwoningen hierdoor sneller zal afnemen;

verzoekt de regeling, af te zien van het bevriezen van de liberalisatiegrens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir