Kamerstukken in dossier 33852

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap; Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33852, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat de dubbele taaltoets vervalt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Amendement van de bijzonder gedelegeerde Bikker c.s. dat beoogt te voorkomen dat de voorgestelde verlenging van de standaard-naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaren, de respectievelijke toelatingsregelingen voor bonafide potentiële investeerders c.q. gepensioneerden (onnodig) minder aantrekkelijk zou kunnen maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Gewijzigd amendement van de bijzonder gedelegeerde Bikker c.s. ter vervanging van nr. 14 dat beoogt te voorkomen dat de voorgestelde verlenging van de standaard-naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaren, de respectievelijke toelatingsregelingen voor bonafide potentiële investeerders c.q. gepensioneerden (onnodig) minder aantrekkelijk zou kunnen maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Keijzer dat regelt dat ook de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd na zeven jaar aangevraagd kan worden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. dat regelt dat vluchtelingen uitgezonderd worden van de verlengde naturalisatietermijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. dat een overgangsbepaling regelt die voorkomt dat mensen die al sinds hun aankomst in Nederland erop rekenen dat zij kunnen naturaliseren na vijf jaar door deze wetswijziging nog twee jaar langer moeten wachten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Amendement van het lid Voortman dat de voorgestelde verlenging van de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar terugdraait

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Voorstel van wet; Voorstel van Rijkswet (herdruk); Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33852, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Amendement van het lid Sjoerdsma dat regelt dat bij de voorwaarden voor verlening van het Nederlanderschap het huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen gelijk worden gesteld aan de voorwaarde die thans geldt voor het huwelijk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal