Kamerstukken in dossier 33799

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33799, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Helder ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat het gebruik van alcohol en drugs als zelfstandige strafverzwaringsgrond wordt opgenomen in het Wetboek van strafrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 33799, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994; Amendement; Amendement van het lid Swinkels dat regelt dat deze wet binnen drie jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 33799, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 33799, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994; Motie; Motie van het lid Kooiman over een bloedmonster voor duidelijkheid over medicijngebruik

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 33799, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994; Motie; Motie van het lid Van Toorenburg over onvoorwaardelijke gevangenisstraf bij weigering bijzondere voorwaarden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 33799, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994; Motie; Motie van de leden Van Oosten en Marcouch over het monitoren van de uitwerking van de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 33799, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994; Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 9, dat regelt dat opsporingsambtenaren in het belang van het onderzoek eveneens een aangehouden verdachte van een misdrijf als bedoeld in de artikelen 307, eerste lid, en 308, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht kunnen bevelen medewerking te verlenen aan een voorlopig middelenonderzoek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 33799, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Helder ter vervanging van nr. 10, dat regelt dat het gebruik van alcohol of drugs boven de bij algemene maatregel van bestuur gestelde grenswaarden als zelfstandige strafverzwaringsmaatregel wordt opgenomen in het Wetboek van strafrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 33799, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Kooiman (t.v.v. 33799, nr. 13) over een bloedmonster voor duidelijkheid over medicijngebruik

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 33799, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal