Kamerstukken in dossier 33542

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33542, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie; Amendement; Amendement van het lid Segers over verkorting van de bewaartermijn van vier weken naar twee weken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33542, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie; Amendement; Amendement van het lid Segers dat regelt dat vastlegging van kentekengegevens slechts kan plaatsvinden indien de hoofdofficier van justitie hiertoe bevel heeft gegeven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33542, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie; Amendement; Amendement van de leden Segers en Schouw ter vervanging van nr. 10 over verkorting van de bewaartermijn van vier weken naar twee weken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33542, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Oosenbrug over het arrest van het Europese Hof van Justitie inzake de richtlijn dataretentie en het wetsvoorstel ANPR

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33542, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie; Brief regering; Uitstel beantwoording vragen naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de richtlijn dataretentie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33542, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie; Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake toezending advies dataretentie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33542, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Concept wetsvoorstel wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33542, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State over de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33542, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie; Brief regering; Reactie van het kabinet naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33542, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal