Publicaties over dossier 33990

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (23 kB)

  Gehandicaptenbeleid; Brief regering; Toelichting op de schaduwrapportage van de Alliantie over het VN-Verdrag handicap in relatie tot de indicatoren en voortgangsrapportage van het programma Onbeperkt meedoen!

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 24170, nr. 222 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het manifest van KansPlus met betrekking tot het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33990, nr. 66 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (3233 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. AMvB Download icon PDF (1670 kB)

  Besluit bouwwerken leefomgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatsblad 2018, 291 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. AMvB Download icon PDF (2784 kB)

  Besluit kwaliteit leefomgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatsblad 2018, 292 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (0 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2018 Staatscourant 2018, 46699 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (196 kB)

  Samenvatting ontvangen feedback consultatiebijeenkomst inzake het VN Verdrag handicap d.d. 20 april 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-07-2018 2017-2018 33990, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (190 kB)

  Artikel 10 – Aanvullende informatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-07-2018 2017-2018 33990, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Brief regering; Indiening initiële rapportage VN Verdrag Handicap bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 33990, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (841 kB)

  Initiële rapportage over de implementatie door Nederland van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-07-2018 2017-2018 33990, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal