Publicaties over dossier 34086

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2018 Staatsblad 2018, 401 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2018 Staatsblad 2018, 322 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-05-2018 Staatsblad 2018, 132 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 31 januari 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 30 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2017 Staatscourant 2017, 34849 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2017 Staatsblad 2017, 82 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (34086); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-03-2017 2016-2017 nr. 19, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 21 februari 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-02-2017 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 26 oktober 2016, houdende wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2016 Staatsblad 2016, 415 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 8 november 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  03-11-2016 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal