Publicaties over dossier 34086

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (53 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen (Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-04-2020 Staatscourant 2020, 22082 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (30 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van diverse besluiten in verband met de herziening van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2020, 5349 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (153 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels over de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2020, 4455 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. AMvB Download icon PDF (151 kB)

  Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2019 Staatsblad 2019, 505 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. AMvB Download icon PDF (27 kB)

  Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2019 Staatsblad 2019, 506 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Wet Download icon PDF (154 kB)

  Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2018 Staatsblad 2018, 401 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Wet Download icon PDF (30 kB)

  Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2018 Staatsblad 2018, 322 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Wet Download icon PDF (11 kB)

  Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-05-2018 Staatsblad 2018, 132 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Wet Download icon PDF (15 kB)

  Wet van 31 januari 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 30 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (85 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2017 Staatscourant 2017, 34849 Ministerie van Veiligheid en Justitie