Publicaties over dossier 34086

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon PDF (154 kB)

  Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2018 Staatsblad 2018, 401 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Wet Download icon PDF (30 kB)

  Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2018 Staatsblad 2018, 322 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Wet Download icon PDF (11 kB)

  Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-05-2018 Staatsblad 2018, 132 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Wet Download icon PDF (15 kB)

  Wet van 31 januari 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 30 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (85 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2017 Staatscourant 2017, 34849 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Wet Download icon PDF (232 kB)

  Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2017 Staatsblad 2017, 82 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (34086); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-03-2017 2016-2017 nr. 19, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon PDF (3 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 21 februari 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-02-2017 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34086, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (105 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34086, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal