Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVIII nr. 19

34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN KERSTENS

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de ondertekening van het sociaal akkoord in april 2013 is overeengekomen dat bedrijfsleven en overheid de komende jaren gezamenlijk minstens 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking zullen creëren;

overwegende dat de overheid er daarvan minstens 25.000 zal moeten realiseren;

constaterende dat bij de eerste tussentijdse meting banenafspraak is gebleken dat de overheid bij het bedrijfsleven achterblijft als het gaat om de invulling van bedoelde banenafspraak;

van oordeel dat de overheid in dezen onder het motto «practice what you preach» juist het goede voorbeeld zou moeten geven;

verzoekt de regering, in haar hoedanigheid van werkgever extra inspanningen te verrichten teneinde voldoende banen voor mensen met een beperking als bovenbedoeld te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Kerstens