Kamerstukken in dossier 34272

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34272, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34272, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (56 kB)

  Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 oktober 2015, over het wetsvoorstel Erkenningsprocedure voor EU-beroepskwalificaties en de IMI-verordening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34272, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34272, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (55 kB)

  Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34272, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”); Amendement; Amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat elke individuele, migrerende beroepsbeoefenaar in een aantal beroepen waarvoor een automatische erkenning geldt, wordt gecontroleerd op de talenkennis die voor de uitoefening van het desbetreffende gereglementeerde beroep is vereist

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34272, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”); Amendement; Amendement van het lid Van Meenen dat regelt dat onder vakken die wezenlijk verschillen wordt verstaan vakken waarvan de kennis, vaardigheden en competenties van essentieel belang zijn voor de uitoefening van het beroep en waarvoor de door de migrerende beroepsbeoefenaar ontvangen opleiding naar duur of inhoud in belangrijke mate afwijkt van de in Nederland vereiste opleiding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34272, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”); Motie; Motie van het lid Beertema over de focus verleggen naar het verbeteren van de Nederlandse arbeidsmarkt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34272, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (54 kB)

  Lijst van bevoegde autoriteiten voor de gereglementeerde beroepen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  05-10-2015 2015-2016 34272, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (95 kB)

  Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34272, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal