Publicaties over dossier 34227

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw) (34227).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2016 2015-2016 nr. 8, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (161 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2015 Staatscourant 2015, 44270 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2151 kB)

  Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-12-2015 2015-2016 34227, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw); Brief regering; Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34227, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon PDF (12 kB)

  Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2015 Staatsblad 2015, 451 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (3 kB)

  Stemmingen Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-12-2015 2015-2016 nr. 19, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw) (34227).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-12-2015 2015-2016 nr. 8, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (66 kB)

  Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-11-2015 2015-2016 nr. 16, item 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 17 november 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-11-2015 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34227, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal