Publicaties over dossier 34302

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (233 kB)

  Advies Raad van State inzake het wetsvoorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2019 Staatscourant 2019, 4941 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (250 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-02-2019 Staatscourant 2019, 4897 Ministerie van Financiën
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (137 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet modernisering kleineondernemersregeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-02-2019 Staatscourant 2019, 4774 Ministerie van Financiën
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (258 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2019 Staatscourant 2019, 4574 Ministerie van Financiën
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (49 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2019 Staatscourant 2019, 4784 Ministerie van Financiën
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (41 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van verschillende wetten in verband met het wettelijk vastleggen van een adviesrol van de Stichting van de Arbeid bij inhoudelijke wijzigingen van de werknemersverzekeringen en een adviesrol van sectorale organisaties van werkgevers en van werknemers bij de vaststelling van de premies ten gunste van de sectorfondsen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2017 Staatscourant 2017, 35594 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (107 kB)

  Bestuurlijke reactie rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  24-04-2017 2016-2017 34302, nr. AA Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (16 kB)

  Wijziging van het Belastingplan 2016; Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake hervorming van het gemeentelijk belastinggebied

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2017 2016-2017 Kamerstuk 34302, nr. AA Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | VSO Download icon PDF (169 kB)

  Wijziging van het Belastingplan 2016; Verslag van een schriftelijk overleg inzake hervorming gemeentelijk belastinggebied

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34302, nr. Z Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (44 kB)

  Wijziging van het Belastingplan 2016; Verslag van een schriftelijk overleg inzake hervorming gemeentelijk belastinggebied

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34302, nr. Z Eerste Kamer der Staten-Generaal