Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201724170 nr. 155

24 170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 155 MOTIE VAN HET LID VOLP

Voorgesteld 22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap per 1 januari 2017 algemene toegankelijkheid de norm is;

overwegende dat de implementatie hiervan onder meer via actieplannen tot stand zal komen, waarbij het toegankelijk maken van gebouwen een belangrijk onderdeel is;

verzoekt de regering om, te bevorderen dat zo spoedig mogelijk en in samenwerking met organisaties van mensen met een beperking een actieplan conform het VN-verdrag voor de bouw tot stand komt, en de Kamer over de voortgang hiervan voor de zomer 2017 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Volp