Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730196 nr. 491

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 491 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het koppelen van de financiering van energiebesparingsrenovaties aan het huis waaraan de renovatie plaatsvindt, ofwel gebouwgebonden financiering, een belangrijke stimulans kan vormen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving;

overwegende dat hiervoor verschillende varianten mogelijk zijn waarvan haalbaarheid en effectiviteit nog niet zijn onderzocht;

verzoekt de regering, een werkgroep van betrokken maatschappelijke partijen in te stellen met als doel het onderzoeken van de haalbaarheid en effectiviteit van verschillende varianten van gebouwgebonden financiering van energiebesparingsrenovaties, deze werkgroep de ruimte te geven om te experimenteren met pilots en de Kamer halfjaarlijks over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman