38 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende voorstellen van wet

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-A

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-B

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-C

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-F

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-H

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-I

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-IIA

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-IIB

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-III

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-IV

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-IX

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-J

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-V

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-VI

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-VII

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-VIII

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-X

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-XII

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-XIII

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-XV

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33640-XVI

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Berichtgeving in het programma Nieuwsuur d.d. 18 mei 2013 inzake de behandeling van hongerstakers – 19637-1669

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ – 25424-211

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Monitor Arbeidsmarkt april 2013 – 26448-495

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 27 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Tweede editie "Van GBA tot Z" krant – 27859-64

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 28 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Kwaliteitsagenda GBA en modernisering Gemeentelijke basisadministratie personen (mGBA) – 27859-65

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 24 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorgenomen verkoop aandelen URENCO – 28165-161

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Instellen Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in de semipublieke sector – 28479-66

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending rapportage Defensie aan de NAVO over de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan de VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 – 28676-180

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Procesevaluatie van de vernieuwde Halt-afdoening – 28741-22

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie over het project PInCeT (Project Intensivering Controle en Toezicht) – 28828-47

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over Cijfers verkeersdoden 2012 – 29398-370

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op trendanalyse woningcorporaties 2013–2017 van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) – 29453-310

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op mediaberichten over ronselaars voor Syrië – 29754-227

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Veteranennota 2012–2013 – 30139-113

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

ADL-assistentie – 30597-298

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 27 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van de ontwikkeling van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) webmodule – 31311-99

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hervormingsagenda Rijksdienst: dienstverlenend, slagvaardig, kostenbewust – 31490-119

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actieprogramma onvrijwillige zorg – 31996-35

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie inzake de DMP-A Brief voor de behoeftestelling en vernieuwing van TITAAN – 32733-130

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken toezeggingen gedaan tijdens het AO kredietmarkt d.d. 20 maart 2013 – 33121-38

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie VWS ter voorbereiding op het algemeen overleg matchfixing op 22 mei – 33296-7

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Internaten – 33400-XV-105

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 27 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang richtlijnvoorstel Gendergelijkheid bij beursgenoteerde bedrijven COM (2012) 614 – 33483-6

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek d.d. 25 april over vigerende ombuigingen onderwijs – 33566-41

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorjaarsnota 2013 – 33640-1

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 24 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Humaan vreemdelingenbeleid – 19637-1670

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Korting kaakchirurgen – 29248-251

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken met betrekking tot 24 uursnazorg – 29270-84

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Syrische studenten/studie in Nederland – 29388-21

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Concept kabinetsreactie op het Groenboek over een Europese strategie voor kunststofafval in het milieu – 30872-134

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de 3e voortgangsrapportage (VGR3) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) – 32698-10

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "Bouwen en Banen, Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving" van SEO Economisch Onderzoek (SEO) en CE Delft (CE) – 32847-72

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen rondom voor- en vroegschoolse educatie – 33400-VIII-145

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 27 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Heffing van het recht op de dertiende penning – 33400-XVIII-4

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven inzake een werkbezoek aan Luxemburg – 2013Z07458

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een burgerbrief over zijn aanvraag voor een tegemoetkoming op grond van de IOAW – 2013Z07994

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie m.b.t. (toelating tot) dyslexie onderwijs en gebrek aan financiële tegemoetkoming – 2013Z08097

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toestemming voor het afleggen van een werkbezoek door de commissie aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) – 2013Z08170

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een burgerbrief over het verzoek om aandacht voor persoonlijke situatie a.g.v. gezondheidsklachten – 2013Z08518

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de reactie op de brief van twee leraressen van het St. Maartenscollege in Maastricht over onderwijsontwikkelingen voortgezet onderwijs Maastricht – 2013Z08886

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 1 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op een e-mail met betrekking tot de AWBZ – 2013Z08994

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 3 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een brief over het mantelzorgcompliment – 2013Z09827

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het antwoord aan een derde over uitgaven voor specifieke zorgkosten, drempel extra uitgaven gezinshulp – 2013Z10917

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 31 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Lancering van de website met daarop de resultaten van het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer – 2013Z10741

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 30 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actualisering website kredietcrisis – 2013Z10784

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 30 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de brief aan de staatssecretaris van OCW betreffende Verzoekonderzoek bekostiging Voortgezet onderwijs – 2013Z10961

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 3 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk; Washington, 19 oktober 2012 – 2013Z10800

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 30 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot verbetering van de verbinding tussen het Julianakanaal en het Albertkanaal; Brussel, 27 februari 2013 – 2013Z10813

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 30 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Rwanda, met Bijlage; Kigali, 6 februari 2013 – 2013Z10818

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 30 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven