29 Stemmingen zorgmijders

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat patiënten door geldgebrek zorg mijden,

te weten:

  • - de motie-Leijten over het vanwege financiële redenen onterecht afzien van zorg (29689, nr. 442);

  • - de motie-Leijten over een voorstel tot afschaffing van het eigen risico (29689, nr. 443).

(Zie vergadering van 30 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Leijten (29689, nr. 442).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (29689, nr. 443).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt van 15.49 uur tot 16.01 uur geschorst.

Voorzitter: Arib

Naar boven